Portretteer: nabyskote in woord en beeld - close-ups in image and text - Oude Libertas Galery, Distell, Stellenbosch

nabyskote in woord en beeld
’n Tentoonstelling saamgestel deur Louis Jansen van Vuuren in samewerking met die Oude Libertas Galery en die Distell Stigting


Die konsep rondom die tentoonstelling sentreer om die begrip van die mentor/inspireerder – die genooide kunstenaars/skrywers sal elkeen ’n jong ( onder 25) persoon identifiseer om deel te neem aan die projek. Die idee dat ons kennis en vaardighede moet deel, dat die stokkie aangegee moet word, komplimenteer Distell se uitreiking/opheffing filosofie. Met hierdie tentoonstelling val die klem gelykmatig op die gevestigde kuns-skeppers en dié wat aan die beginpunt van hulle skeppende lewens staan....